PROJEKAT PODRŽALA
AMBASADA KRALJEVINE NORVEŠKE
European Commission:

Ključni nalazi EU Izvještaja za BiH za 2015. godinu

Prema nalazima Komisije, Bosna i Hercegovina se vratila na reformski put i započela s rješavanjem preostalih prioriteta na putu pristupanja Europskoj uniji kao što je pokazalo i usvajanje Reformske agende u julu. Za dalji napredak zemlje na europskom putu potrebno je ostvariti...
Inicijativa za monitoring evropskih intergracija BiH:

Alternativni izvještaj o napretku 2015: politički kriteriji

Izvještaj predstavlja zajednički napor više desetina osoba i organizacija, čiji je zajednički cilj bio da se iz ugla organizacija civilnog društva predstavi aktuelno stanje integracija Bosne i Hercegovine. Imajući na umu da je zvanični Izvještaj o napretku politički izvještaj Evropske komisije...
Centar za sigurnosne studije:

Procjena rizika korupcije u sigurnosnom sektoru BiH

Sektor sigurnosti, usljed svoje specifičnosti vezane za tajnost i slabiji nadzor i kontrolu u odnosu na druge društvene sektore, često predstavlja veoma plodno tlo za manipulacije, urušavajući pri tome principe transparentnosti i odgovornosti kao osnovnih demokratskih postulata...
F. Mogherini - M. Šefčovic - J. Hahn:

Prema zajedničkoj budućnosti Zapadnog Balkana i BiH

Kolumna visoke predstavnice i potpredsjednice Evropske komisije Mogherini, potpredsjednika Evropske komisije za Energetsku uniju Šefčovica i komesara za politiku susjedstva i proširenje Hahna...
Edward Ferguson:

Republika Srpska. Tu je i biće tu. Možemo li sada dalje?

Tokom moje prve godine boravka u ovoj zemlji, iznenadilo me je koliko se političke energije u RS troši na brigu o zamišljenim prijetnjama njenom daljem postojanju. U političkim govorima nedovoljno se govori o stvarnim problemima sa kojima se obični ljudi u RS, i cijeloj BiH suočavaju...
Valentin Inzko:

Ustav se mijenja u BiH parlamentu, a ne jednostranim odlukama entiteta

Teško je oteti se utisku da je politička klasa izgubila svaki kontakt s problemima s kojima se suočavaju obični građani. Taj jaz je očit i u političkom diskursu, koji se gotovo nikad ne bavi osnovnim i veoma ozbiljnim problemima građana...
Prof R. Bruce Hitchner:

Dodik i njegov referendum: Pažljivo s onim što želite

Referendum je neprikladan, grub i potencijalno destabilizirajući instrument koji utiče na ustavne promjene u parlamentarnim demokracijama. U pozivu na referendum, političari koji su napredovali na Dejtonu trebalo bi da budu pažljivi s tim šta žele...
Toby Vogel:

EU treba da se suprotstavi Dodiku

Dodik traži konfrontiranje sa međunarodnom zajednicom jer uspijeva u tome. Neki diplomati vjeruju da, uzmicanjem, međunarodna zajednica daje Dodiku ono što on želi. Ali ako ne uzmaknu to će mu dozvoliti da proglasi pobjedu i utre put za novu konfrontaciju u vrijeme koje će on izabrati...
F. de Borja Lasheras & Vessela Tcherneva:

Da li EU gubi Zapadni Balkan? Šta o tome misle lokalni eksperti

Sve u svemu, postoji osjećaj da Evropa treba ponovo da se uspostavi u odnosu na Zapadni Balkan i da, u svjetlu tih izazova, više nije dovoljna ista volja. Različiti strateški procesi u EU i nekim njenim članicama treba da budu prilika za ovu novu politiku...
© 2016 SOS Udruženje za društvena dešavanja
Florian Bieber:

Mali koraci i (ne tako) velika očekivanja. Bilješke sa samita u Beču

Samit u Beču možda nije mogao apostrofirati korijen autoritarnosti u regionu, ali kad je Gruevski postigao dva pogotka na fudbalskoj utakmici političara sa Zapadnog Balkana protiv EU, vidjela se izvjesna ironija, i možda je simtomatično...
  • Ključni nalazi EU Izvještaja za BiH za 2015. godinu
  • Alternativni izvještaj o napretku 2015: Politički kriteriji
  • Procjena rizika korupcije u sigurnosnom sektoru BiH
  • Prema zajedničkoj budućnosti Zapadnog Balkana i BiH
  • Republika Srpska. Tu je i biće tu. Možemo li sada dalje?
  • Ustav se mijenja u BiH parlamentu, a ne jednostranim odlukama entiteta
  • Dodik i njegov referendum: Pažljivo s onim što želite
  • EU treba da se suprotstavi Dodiku
  • Da li EU gubi Zapadni Balkan? Šta o tome misle lokalni eksperti
  • Mali koraci i (ne tako) velika očekivanja. Bilješke sa samita u Beču
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cssslider by WOWSlider.com v8.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OTVORENO PISMO - 2015