PROJEKAT PODRŽALA
AMBASADA KRALJEVINE NORVEŠKE
NOVI ANALITIČKI IZVJEŠTAJ: Bosna i Hercegovina na prekretnici u 2016. godini


© 2015 SOS Udruženje za društvena dešavanja
PREUZMITE IZVJEŠTAJ

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

SARAJEVO, Bosna i Hercegovina, 9.6.2016
– Bosna i Hercegovina se u potpunosti izgubila u procesu tranzicije od postkonfliktnog u moderno demokratsko društvo, kaže se u novom izvještaju koji je analitička organizacija Social Overview Service, SOS, objavila na okruglom stolu koji je održan u četvrtak u Sarajevu.

Ovaj izvještaj analizira ključne političke, ekonomske i socijalne trendove u proteklih nekoliko godina kao i posljednja dešavanja i napore zapadnih diplomata koji još uvijek pokušavaju da prevaziđu lokalne političke obstrukcije i pomognu kako bi se BiH vratila na put ka EU. Ovaj izvještaj također analizira trenutni status i protekle rezultate nove EU inicijative za BiH, i nudi konkretne preporuke domaćim i stranim akterima kako da prevaziđu ovu krizu.

„Kompleksni, multi-dimenzionalni politički sukobi, koji su rasli godinama, blokiraju proces donošenja odluka, koji se sada ne može dogovoriti čak ni oko najpotrebnijih akcija, odluka i reformi. Politički i upravljački sistem BiH se suštinski urušio, dok je klijentelizam metastazirao na sve javne ustanove i službe,“ kaže Srećko Latal, glavni autor izvještaja i direktor analitičke organizacije SOS.

BiH političke elite su održavale javnu potrošnju i kupovale društveni mir kroz povećanje komercijalnog zaduživanja. No, ovaj neodrživi model čini se da dostiže svoje granice tokom 2016. godine, pošto komercijalno zaduživanje sada nije u stanju da popuni budžetske deficite koji rastu na gotovo svim administrativnim nivoima. U isto vrijeme, većina vlada, zdravstvenih, obrazovnih, pravnih i ostalih sistema u BiH nisu u stanju ponuditi čak ni minimum servisa građanima, kaže se u izvještaju.

Slom tzv. građanskih i multietničkih stranaka znači da će nacionalne stranke biti dominantne i u godinama koje dolaze, ali zbog rastućih razlike, netrpeljivosti i nepovjerenja između njihovih lidera nije jasno da li i kada će ovaj politički sistem biti u stanju uspostaviti funkcionalnu upravu.

Političke podjele i ekonomski i socijalni problemi su doveli do sve veće polarizacije lokalnih zajednica, dok većina civilnog društva, medija, intelektualaca, pa čak i građana ostaju letargični ili pokušavaju da se prilagode sistemu umjesto da ga mijenjaju.
U međuvremenu, EU je ponovno uspjela potkopati vlastite inicijative u BiH. Kako situacija u BiH nastavlja da se pogoršava EU i SAD trebaju odlučiti da li je za njih skuplje da ignorišu sve dublju krizu i puste je da se razvija bez kontrole sa svim mogućim posljedicama do kojih to može dovesti, ili da li im je jeftinije i sigurnije naći novu odlučnost za oživljavanje postojećih inicijativa EU za BiH.

„Bez aktivnijeg i pozitivnijeg angažmana svih segmenata BiH društva, koji bi se fokusirali na kompromise umjesto na uskogrude lične, političke ili etničke interese, BiH ima male šanse da preživi,“ kaže Latal.