PROJEKAT PODRŽALA
AMBASADA KRALJEVINE NORVEŠKE
Centar za sigurnosne studije:

Procjena rizika korupcije u sigurnosnom sektoru BiH

Sektor sigurnosti, usljed svoje specifičnosti vezane za tajnost i slabiji nadzor i kontrolu u odnosu na druge društvene sektore, često predstavlja veoma plodno tlo za manipulacije, urušavajući pri tome principe transparentnosti i odgovornosti kao osnovnih demokratskih postulata. Stoga je i više nego bitno pokušati demistifikovati ovaj još uvijek prilično zatvoreni sektor, te uvesti najviše norme poštovanja demokratskih standarda i praksi, čime bi se otklonili uzroci koruptivnog ponašanja, odnosno pojave korupcije u svim njenim različitim oblicima.
© 2015 SOS Udruženje za društvena dešavanja
PREUZMITE IZVJEŠTAJ
SAŽETAK

Prisutnost korupcije u sektoru sigurnosti veoma je ozbiljan problem za društvo, jer se institucije sektora sigurnosti pojavljuju i kao objekti i kao subjekti u tom odnosu. Kao značajan potrošač budžetskih sredstava, institucije sigurnosti predstavljaju izazovno područje za koruptivno ponašanje, dok su na drugoj strani ove institucije glavni organi državnog aparata u borbi protiv korupcije. U kojoj mjeri su ove institucije sposobne da se odupru izazovima korupcije i efikasno rade na otkrivanju, istraživanju i procesuiranju slučajeva korupcije, ako su i same zahvaćene i podložne korupciji?

Ova procjena pokušava doći do vjerodostojnog odgovora na ovo pitanje, putem analize kredibilnih izvora i prikupljenih kvalitativnih i kvantitativnih podataka. Kvaliatativna analiza pokazuje da pojava korupcije u sektoru sigurnosti nije uzrokovana nagomilanim problema u društvu, već je zapravo posljedica nedovoljno uređenih odnosa, ali i odraza cjelokupnog stanja države u tranziciji. U cilju procjene obima korupcije u sektoru sigurnosti, ostvarili smo uvid u norme i praksu vezanu za pojavu korupcije unutar sektora sigurnosti. Kvantitativni podaci do kojih smo došli putem istraživanja na reprezentativnom uzorku, ukazuju da se od pet oblasti u okviru sigurnosnog sektora, po mišljenju ispitanika najviše korupcije dešava u oblasti policije i to čak 42,8% od ukupnih koruptivnih djela za koja znaju ispitanici. Zatim, 14% građana smatra da se korupcija najviše dešava u sektoru pravosuđa, carini/graničnoj službi 10,9%, sektoru odbrane 4,5%, te skoro zanemarljivih 0,5% u obavještajnom sektoru.

Pored rezultata kvalitativnih i kvantitativnih podataka procjena identifikuje rizike za koruptivno ponašanje u sektoru sigurnosti, te preporuke za unapređenje borbe protiv korupcije unutar ovog sektora za koje smo procijenili da postoje realne pretpostavke da se mogu implementirati u postojećem društveno političkom ambijentu i ne tako dugom vremenskom period.

Preuzeto sa www.dialoguebih.net

Tekst je prvobitno objavljen na portalu Centra za sigurnosne studije (2015.). Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom tekstu isključivo leži na autoru i nužno ne izražavaju mišljenje SOS Udruženja za društvena dešavanja i donatora.