O nama


Udruženje za društvena dešavanja SOS je osnovano sa usmjerenjem da promovira i podrži pozitivne promjene u društvu, uspostavljanje tradicionalnih vrijednosti, tolerancije, kulture dijaloga, poštivanja ljudskih prava i prihvatanja drugog i drugačijeg, a kroz ličnu odgovornost, proaktivnost i angažovanost, otvorenost i transparentnost.
© 2015 SOS Udruženje za društvena dešavanja

Ovo usmjerenje je podržano kroz naše aktivnosti koje će uključivati pripremu i izradu profesionalnih i neovisnih istraživanja i analiza, kao i promociju i podršku civilnih, ekonomskih i socijalnih inicijativa u BiH, regionu i u međunarodnoj zajednici.

Planirane aktivnosti SOS-a uključuju:

analiza,  promocija i podrška razvoju civilnih, ekonomskih i socijalnih inicijativa u BiH;

podrška jačanju društvenih struktura kroz razvoj ljudskih resursa;

proaktivno učešće u kreiranju sredine u cilju poboljšanja transparentnosti sistema, kao i poštovanja ljudskih prava;

edukacija građana u svrhu aktivnog učešća u društvenom životu zajednice i za jačanjem lične odgovornosti;

povećanje znanja kod građana o ključnim demokratskim principima, strukturama i procesima EU;

poboljšanje saznanja o demokratskom sistemu i jačanje povjerenja  kulture dijaloga i tolerancije; 

razvijanje svih vidova edukativnog rada;

izdavanje publikacija u svrhu promocije djelatnosti Udruženja u skladu sa zakonom i

razmjena iskustava sa istim ili sličnim udruženjima i organizacijama  u zemlji i inostranstvu.

PROJEKAT PODRŽALA
AMBASADA KRALJEVINE NORVEŠKE